In Stock

አንድሮሜዳ

$17

ሁለቱም የዚህ መፅሀፍ አዘጋጆች ዶክተር ሮዳስ ታደሰ እና ዶክተር ጌትነት ፈለቀ በሙያቸው ፤ በእውቀታቸው አንቱ የተባሉ በመሆናቸውና ረጅም ጊዜ ወስደው የሰሩት ድንቅ ስራ በመሆኑ የዚህ መፅሀፍ አንባቢያን በታሪክ ወደኋላ በመመለስ ያባቶቻችንን የታላቅነት ደረጃ ማየት እንዲችሉና አለም በጊዜያችን የደረሰበትን የስነ ፈለክ ሳይንስን በትክክል እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል።

ጌታቸው መኮንን መንግስቴ (ዶ/ር)

Categories: ,

Description

ትውልዱ አስደናቂ የኢትዮጵያን ጥንታዊ ሳይንሳዊ እውቀት እየረሳ በመጣበት እንድሁም የውጭ እውቀትን ፍለጋ ብቻ በሚባዝንበት በዚህ ወቅት ዘመናዊ አስትሮኖሚን (የስነ ከዋክብትን የ ስነፈለክን )እውቀት ቀደምት ኢትዮጵያውያን ከነበራቸው የ ኧስትሮኖሚእውቀት ጋር ባማጣጣም የተሰራ በአይነቱ የመጀመርያ የሆነ ልዩ ና ድንቅ ነው። መፅሀፉ የጥንት ኢትዮጵያውያንን የመጠቀ የህዋ ሳይንስ እውቀት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል። በመሆኑም ይህን መፅሀፍ የሚያነብ ማንኛውም አንባቢ በእውነት አገራችን ከብዙ ሺህ አመታት በፊት በአስትሮኖሚ ጥናት የት ደረጃ እንደነበረች ግንዛቤ ስለሚሰጥ አሁን ያለው ትውልድ ለምን አሁንስ? ብሎ እንዲጠይቅ አድርጎ ቁጭትን የሚፈጥርለት መፅሀፍ ነው።

ሁለቱም የዚህ መፅሀፍ አዘጋጆች ዶክተር ሮዳስ ታደሰ እና ዶክተር ጌትነት ፈለቀ በሙያቸው ፤ በእውቀታቸው አንቱ የተባሉ በመሆናቸውና ረጅም ጊዜ ወስደው የሰሩት ድንቅ ስራ በመሆኑ የዚህ መፅሀፍ አንባቢያን በታሪክ ወደኋላ በመመለስ ያባቶቻችንን የታላቅነት ደረጃ ማየት እንዲችሉና አለም በጊዜያችን የደረሰበትን የስነ ፈለክ ሳይንስን በትክክል እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል።

ይህ መፅሀፍ ከ 4000 አመታት በፊት በሃገራችን ንጉሳውያን ቤተሰቦች የተሰየሙ ህብራተ ከዋክብት፤ የአለም ሳይንቲስቶች ሁሌም ስለሚመረምሩት ስለጨለማው ጉድጓድ (black hole )ሚስጥር፤ መላው የአለማችን ህዝብ “ አሉ? ወይስ የሉም?” በማለት ስለ ሚጠይቃቸው ስለ ህዋ መጤ ፍጡራን (aliens) በዝርዝር ይዟል። ስለ ፀሀይ፤ ጨረቃ ፤ ክዋክብት፤ ፕላኔቶች ፤ ድንክ ፕላኔቶች የመሳሰሉትን ሰፊ የህዋ ሳይንስ ሃሳቦችን ያነሳል። በተጨማሪ ሁሉም ሊያውቀው ስለሚገባው አስደናቂውን የ ኢትዮጵያን የ ዘመን አቆጣጠር በጥልቀት ይዳስሳል። የዚህ መፅሀፍ ይዘቱ ሁሉንም አንባቢዎች ማእከል ያደረገ ዘመናዊውንና ሃገር በቀል አስትሮኖሚን አዋህዶ የያዘ በመሆኑ ሁሉም ሰው ቢያነበውና ቢማርበት ትውልዱ በሚገባ የሚቀርፅ ድንቅ መፅሀፍ ነው ብዬ አምናለሁ።

ጌታቸው መኮንን መንግስቴ (ዶ/ር)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “አንድሮሜዳ”